Општина Шид

Ви сте овде: Насловна Насловна Општинска управа Инфо Новости Закључак о утврђеној висини закупнине пољопривредног земљишта по основу права пречег закупа

Закључак о утврђеној висини закупнине пољопривредног земљишта по основу права пречег закупа

На основу члана 64. става 19. 22 и 23, а у вези са чланом 64а став 13 тачка 1 Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/06, 65/08-др. закон и 41/2009 , 112/2015 и 80/2017), Комисија за утврђивање цена за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине ШИД (у даљем тексту: Комисија), доноси:

ЗАКЉУЧАК

  1. Утврђују се закупнина пољопривредног земљишта у државној својини по основу права пречег закупа на територији општине Шид, које је планирано Годишњим програмом заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине Шид 2018. годину за давање у закуп по основу права пречег закупа по основу сточарства, и то:

Култура

класа

Цена ЕУР

ЊИВА

1

240,10

ЊИВА

2

218,49

ЊИВА

3

194,48

ЊИВА

4

172,87

ЊИВА

5

151,26

ЊИВА

6

122,45

ЊИВА

7

100,84

ЛИВАДА

3

58,34

ЛИВАДА

4

51,86

ЛИВАДА

5

45,38

ПАШЊАК

1

48,02

ПАШЊАК

2

43,70

ПАШЊАК

3

38,90

ПАШЊАК

4

34,57

ПАШЊАК

5

30,25

ПАШЊАК

6

24,49

ПАШЊАК

7

20,17

ТРСТИК-МОЧВАРА

1

12,01

ОСТАЛО ПРИРОДНО НЕПЛОДНО ЗЕМЉИШТЕ

 

9,72

  1. Комисија за утврђивање цена за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине ШИД је на основу табеле из тачке 1. утврдила висину закупнине за сваку јединицу јавног надметања која је предмет давања у закуп по основу права пречег закупа по основу сточарства планираних Годишњим програмом заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине Шид за 2018. годину.
  1. Овај закључак објавити у Службеном листу општине ШИД или на огласној табли Општинске управе ШИД, као и на званичној интернет страници општине ШИД.

О б р а з л о ж е њ е

 Комисија за утврђивање цена за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине ШИД, образована Решењем Скупштине општине број 011-288/II-16 од 15.12,2016.године, имала је задатак да утврди висину закупнине за пољопривредно земљиште у државној својини које се даје у закуп по основу права пречег закупа власницима домаћих животиња, а које је планирано Годишњим програмом заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине ШИД за 2018. годину.

Одредбама члана 64а став 19, 20, 22 и 23 Закона о пољопривредном земљишту прописано је да је закупнина пољопривредног земљишта у државној својини по праву пречег закупа просечно постигнута цена закупа по хектару. Закупнина пољопривредног земљишта у државној својини по праву пречег закупа по основу власништва на домаћим животињама је просечно постигнута цена закупа по хектару, с тим што закупнина по праву пречег закупа по том основу не може бити већа од просечне цене закупа по хектару на територији Републике Србије у последње три године. Просечно постигнута цена по хектару је просечно постигнута цена на последњем одржаном јавном надметању за пољопривредно земљиште које је дато у закуп на територији јединице локалне самоуправе, а ако у јединици локалне самоуправе није било јавног надметања у претходној години, просечна постигнута цена закупа пољопривредног земљишта у државној својини свих граничних јединица локалне самоуправе. Висину закупнине утврђује јединица локалне самоуправе.

При утврђивању закупнине за пољопривредно земљиште у државној својини по основу права пречег закупа власницима домаћих животиња, а имајући у виду наведену законску одредбу, како је Општина ШИД имала јавно надметање за претходну агроекономску годину, просечно постигнута цена на основу тога износи 201,71 евра по хектару, односно 23.809,85 динара по хектару, а која је цена одговора квалитету ЊИВА 4.класе, на основу које је обрачуната закупнина за све остале културе и класе.

Како је просечна постигнута цена на јавном надметању за претходну годину већа од просечне цене закупа по хектару на територији Републике Србије у последње три године, закупнина се утврђује у висини од 194,48 евра по хектару, односно 22.956,42 динара по хектару, који износ представља просечну цену закупа по хектару на територији Републике Србије у последње три године. Наведена цена одговара квалитету ЊИВА 3.класе, на основу које је обрачуната закупнина за све остале културе и класе, што је приказано у наведеној табели.

Имајући у виду све напред наведено,утврђена је закупнина као у диспозитиву овог закључка.

 

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

Далибор Старовлас

 

 

 

Општинска управа Шид
 Карађорђева бр. 2
 тел: 022/712-122
 фаx: 022/715-708

Приступ систему

Ви сте овде: Насловна Насловна Општинска управа Инфо Новости Закључак о утврђеној висини закупнине пољопривредног земљишта по основу права пречег закупа