Општина Шид

Ви сте овде: Насловна Инфо Новости РЕЗУЛТАТИ КОНКУРСА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ПРОИЗВОДЊЕ МЕДИЈСКИХ САДРЖАЈА ИЗ ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ШИД У 2020. ГОДИНИ

РЕЗУЛТАТИ КОНКУРСА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ПРОИЗВОДЊЕ МЕДИЈСКИХ САДРЖАЈА ИЗ ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ШИД У 2020. ГОДИНИ

Одељење за друштвене делатности Општинске управе општине Шид је дана 09.01.2020. године расписало Конкурс за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији општине Шид у 2020. години,број 016-2/IV-2020 и исти објавила на званичној интернет страници Општине Шид и дневном листу „Дневник“ дана 09.01.2020. године.

Рок за подношење пријава на наведени конкурс је био 20 дана од дана објављивања Јавног позива.
На основуЈавно гпозива и достављених предлога новинарских удружења, начелник Општинске управе општине Шид је формирао стручну Комисију Решењем о именовању стручне Комисије за оцењивање пројеката у области јавног информисања, бр. 16-2/IV-20-2 од 10.02.2020. године.

Након истека роказа подношењ епријава, Комисија за оцену испуњености услова за учешће на конкурсу је претходно проверила благовременост пристиглих пријава и доставила Комисији Записник о испуњености услова за учешће на конкурсу за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији општине Шид у 2020. години од 10.02.2020. године.

Пристигло је укупно 28 пријава.
Стручна Комисија се састала дана 20.02.2020. године и након разматрања свих пристиглих пријава, предложила је расподелу средстава из буџета Општине Шид за 2020. годину тако да се за 9 (девет) издавача медија предлаже суфинансирање поднетих пројеката, а зањих 19 (деветнаест) се суфинансирање не предлаже.

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ИЗДАВАЧЕ МЕДИЈА КОЈИМА СУ СРЕДСТВА ДОДЕЉЕНА

Сви издавачи медија, којима су средства за реализацију пројеката одобрена, треба да доставе ревидиран буџет, односно нову спецификацију трошкова у складу са додељеним средствима. Уколико сматрају да пројекат уз одобрена средства није могуће реализовати, неопходно је да доставе обавештење о одустајању од средстава која су им додељена.

Решења о додели средстава

Решења о неодобравању средстава

 

 

 

Општинска управа Шид
 Карађорђева бр. 2
 тел: 022/712-122
 фаx: 022/715-708

Приступ систему

Ви сте овде: Насловна Инфо Новости РЕЗУЛТАТИ КОНКУРСА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ПРОИЗВОДЊЕ МЕДИЈСКИХ САДРЖАЈА ИЗ ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ШИД У 2020. ГОДИНИ