Општина Шид

Ви сте овде: Насловна Месне заједнице Бачинци Инфо Новости ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Одељење за урбанизам, комунално - стамбене и имовинско - правне послове Општине Шид, Служба за урбанизам и заштиту животне средине, Општинска управа, ул. Карађорђева бр.2, Шид, на основу члана 10. Закона о процени утицаја на животну средину ("Сл. гласник РС" бр.135/04, 36/09), објављује:

ОБАВЕШТЕЊЕ

О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ

ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Обавештава се јавност да је носилац пројекта: Предузеће за транспорт, складиштење, дистрибуцију и трговину природног гаса ЈП ''СРБИЈАГАС'' Нови Сад, ул. Народног Фронта бр.12., Нови Сад, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину , Пројекта МРС ШП ''Моровић'', МРС ''Нова индустријска зона'', гасовода средњег притиска Адашевци - Моровић- Јамена и дистрибутивне гасне мреже у насељу Моровић, на територији општине Шид.

Увид у податке и достављену документацију из захтева носиоца пројекта , може се извршити у просторијама Општине Шид, радним даном од 10-14 часова у канцеларији бр.7. у приземљу.

Заинтересована јавност, у року од 10 дана од дана објављивања Обавештења може доставити мишљење о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја пројекта на животну средину овом одељењу.

Ово Одељење ће на основу поднетог захтева са приложеном документацијом, и достављених мишљења, донети одлуку о томе да ли је за Пројекат потребна процена утицаја на животну средину.

 

 

Општинска управа Шид
 Карађорђева бр. 2
 тел: 022/712-122
 фаx: 022/715-708

Приступ систему

Ви сте овде: Насловна Месне заједнице Бачинци Инфо Новости ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ