Општина Шид

Ви сте овде: Насловна Месне заједнице Бачинци Инфо Новости ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ О ИЗРАДИ СТУДИЈЕ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ О ИЗРАДИ СТУДИЈЕ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Одељење за урбанизам, комунално - стамбене и имовинско - правне послове Општине Шид, Општинска управа, ул. Карађорђева бр.2 , Шид , на основу члана 29. Закона о процени утицаја на животну средину ("Сл. гласник РС" бр.135/04, 36/09), објављује:

ОБАВЕШТЕЊЕ

О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ  О ИЗРАДИ СТУДИЈЕ

О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА  ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Обавештава се јавност да је у поступку одлучивања о потреби израде Студије о процени утицаја  на животну средину донето решење да је потребна израда Студија и уједно је одређен њен обим за Пројекат базне станице СМЛ 06 Шид на катастарској парцели бр.3282 ко Шид  у ул. Карађорђева бр.1,  на  постојећем пословном објекту ЈП ПТТ Србија у центру Шида, носиоца пројекта ТЕЛЕКОМ СРБИЈА Предузеће за телекомуникације, ад Београд, ул. Таковска бр.2, ИЗВРШНА ЈЕДИНИЦА СРЕМСКА МИТРОВИЦА, Краља Петра I бр. 2.

Увид у решење, податке и документацију носиоца пројекта, може се извршити у просторијама Општине Шид, радним даном од 10-14 часова у канцеларији бр.7 у приземљу у року од 10 дана од дана објављивања обавештења.

Заинтересована јавност, органи и организације, у року од 15 дана од дана објављивања Обавештења о доношењу решења могу изјавити жалбу Покрајинском секретаријату за урбанизам, грађевину и заштиту животне средине у Новом Саду, преко овог одељења.

 

 

Општинска управа Шид
 Карађорђева бр. 2
 тел: 022/712-122
 фаx: 022/715-708

Приступ систему

Ви сте овде: Насловна Месне заједнице Бачинци Инфо Новости ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ О ИЗРАДИ СТУДИЈЕ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ