Општина Шид

Ви сте овде: Насловна Месне заједнице Бикић До Инфо Новости извод из ЗАПИСНИКА

извод из ЗАПИСНИКА

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АП ВОЈВОДИНА

ОПШТИНА ШИД

Комисија за спровођење интерног конкурса за финансирање додатног образовања Број: 612-4/lV-07-2017 дана. 09.08.2017. год.

извод из ЗАПИСНИКА

Са првог састанка Комисије за спрово1јење интерног конкурса за финансирање додатног образовања. одржаног дана 09.08.2017. године у сали Скупштине општине Шид са почетком у 10.00 часова.

ПРИСУТНИ ЧЛАНОВИ: Снежана Бунић, председник Комисије за спровођење интерног конкурса за додатног образовања и чланови: Игор Михајловић и Бранимирка Јерковић

Г1редседник Комисије је отворила седницу и предложила следећи:

ДНЕВНИ РЕД

  1. Расписивање Интерног конкурса за доделу средстава за додатно образовање службеника у Општинској управи општине Шид путем студирања
  2. Утврђивање предлога критеријума за одабир кандидата којем ће бити додељена средства за додатно образовање по расписаном конкурсу З. Питагьа и предлози.

Пошто је једногласно усвојен дневни ред, преш:ю се на рад по тачкама.

ТАЧКА 2.

Критеријуми за одабир кандидата

  1. Радно искуство у Општинској управи општинс Шид
  2. Степен стручне спреме који поседује слуъкбеник
  3. Износ потребних средстава за додатно образовање

Начин бодовања кандидата:

  1. Радно искуство у Општинској управи: - за сваку ГОДИНУ по I бод
  2. Степен стручне спреме који поседује службеник:

-средња стручна спрема — 1 бод

-виша стручна спрема или основне академске (струковне) студије у обиму од 180 ЕС“ПБ бодова — 2 бода

З. Износ потребних средстава за додатно образовање:

-новчани износ потребан за упис и завршетак године студцја — до 100.000 динара — 3 бода -новчани износ потребан за упис и завршетак године студија — од 100.000-200.000 динара — 2 бода

-новчани износ потребан за упис и завршетак године студија — преко 200.000 динара — I бод

Констатује се да је предлог једногласно усвсјен, као и да исти треба да буду објављени на сајту Општине Шид.

Остало изостављено као непотребно.

 

predsednik komisije

 

 

Општинска управа Шид
 Карађорђева бр. 2
 тел: 022/712-122
 фаx: 022/715-708

Приступ систему

Ви сте овде: Насловна Месне заједнице Бикић До Инфо Новости извод из ЗАПИСНИКА