Општина Шид

Јавни позив

На основу члана 46. став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник Републике Србије“, број 129/07, 83/14 и 101/16) и Акционог плана за побољшање положаја ратних ветерана односно учесника оружаних акција после 17. августа 1990. године и рата 1999. године, Општинско веће општине Шид објављује

Јавни позив за
формирање базе података ратних ветерана односно учесника оружаних акција после 17.августа 1990. године и рата 1999. године

1. У сврху формирања базе података о ратним ветеранима, расписује се јавни позив за формирање базе података ратних ветерана односно учесника оружаних акција после 17.августа 1990. године и рата 1999. године.

2. Право на подношење евиденционе пријаве имају лица која су била учесници оружаних акција после 17. августа 1990. године и током рата 1999. године, а имају пребивалиште на територији општине Шид.

2. Уз евиденциону пријаву подноси се:
- фотокопија личне карте,
- фотокопија војне књижице (оригинал на увид),
- и решење Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање о стажу осигурања који се рачуна са увећаним трајањем (за период учешћа у оружаним акцијама), односно потврда Министарства одбране.

3. Рок за подношење пријава износи 15 дана од дана објављивања јавног позива у Службеном листу општине Шид, на званичном сајту општине Шид, на огласној табли општине Шид и у средствима јавног информисања.

4. Образац пријаве се преузима и предаје попуњен уз одговарајућу документацију у Услужном центру Општинске управе општине Шид, на адреси ул. Цара Лазара бр. 7., Шид, сваким радним даном од 7,00 до 15,00 часова.ПРЕДСЕДНИК

Предраг Вуковић

 

 

 

Општинска управа Шид
 Карађорђева бр. 2
 тел: 022/712-122
 фаx: 022/715-708

Приступ систему