Општина Шид

Ви сте овде: Насловна Инфо Kонкурси

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АП ВОЈВОДИНА

ОПШТИНА  ШИД

Комисија за вантелесну оплодњу

Број: 56-3-3/I-08-2017

Дана, 10.11.2017. године

Ш   И   Д

        

          На основу одредбе члана 5. Правилника о ближим условима, критеријумима, начину и поступку за остваривање права на накнаду трошкова за вантелесну оплодњу у општини Шид у 2017. години бр. 110-8/III-17-2017 од 13.10.2017. године, Комисија за вантелесну оплодњу  расписује

К О Н К У Р С

ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА ВАНТЕЛЕСНУ ОПЛОДЊУ ЗА 2017. ГОДИНУ

I

 Расписује се Конкурс за доделу средстава за накнаду трошкова вантелесне оплодње за 2017. годину.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД
Комисија за доделу стипендија
Број: 67-6/II-07-2017
Дана, 30.10.2017. године
Ш И Д

 

 На основу одредбе члана 17. Одлуке о начину остваривања права на материјалне помоћи деци, ученицима и студентима са територије општине Шид ("Службени лист општине Шид", бр. 6/2015, 16/2015 и 16/2016), Комисија за доделу стипендија Скупштине општине Шид, дана 30.10.2017. године, донела је Одлуку о расписивању 

К О Н К У Р С А

ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА ЗА ШКОЛСКУ 2017/2018. ГОДИНУ

I

Расписује се Конкурс за доделу стипендија за школску 2017/2018. годину.

На основу тачке 6. Програма коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту и унапређење животне средине општине Шид за 2017. годину („Сл. лист општине Шид“, бр. 14/2017), Комисија за заштиту и унапређење животне средине, расписује

КОНКУРС

ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА ИЗ БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

 

 Средства по овом конкурсу ће се додељивати за програме и пројекте удружењима грађана која се баве заштитом и унапређењем животне средине.

 На конкурс пријаве могу поднети удружења и Савези удружења чије је седиште на територији општине Шид.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АП ВОЈВОДИНА

ОПШТИНА  ШИД

Комисија за вантелесну оплодњу

Број: 56-3-1/I-08-2017

Дана, 18.10.2017. године

Ш   И   Д

        

          На основу одредбе члана 5. Правилника о ближим условима, критеријумима, начину и поступку за остваривање права на накнаду трошкова за вантелесну оплодњу у општини Шид у 2017. години бр. 110-8/III-17-2017 од 13.10.2017. године, Комисија за вантелесну оплодњу  расписује

К О Н К У Р С ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА ВАНТЕЛЕСНУ ОПЛОДЊУ ЗА 2017. ГОДИНУ

I

           Расписује се Конкурс за доделу средстава за накнаду трошкова вантелесне оплодње за 2017. годину.

Обавештавам вас да је Развојни фонд АП Војводине расписао нови конкурс за кредитирање Регистрованих пољопривредних газдинсва за набавку нове пољопривредне механизације са молбом да Информацију коју достављам у прилогу овог маила истакнете на огласној табли у вашој општини.

Обавештавамо Вас да Развојни фонд и даље има отворене конкурсе за правна лица и предузетнике и за регистрована пољопривредна газдинства.

Конкурси за правна лица и предузетнике

Каматне стопе годишње износе 1% уколико је средство обезбеђења банкарска гаранција и 2% уколико је средство обезбеђења хипотека када корисник кредита долази из локалне самоуправе са територије Војводине које се налазе у трећој и четвртој групи развијености ( Алибунар, Бач, Бела Црква, Жабаљ, Житиште, Ириг, Ковачица, Ковин, Мали Иђош, Нова Црња, Нови Бечеј, Оџаци, Пландиште, Сечањ, Србобран, Тител, Чока, Шид и Опово ).

На основу члана 43. став 1. тачка 7. Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 88/10 и 38/15), члана 11. став 1. тачка 3. Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 32/13) и чл. 94. и 129. Правилника о критеријумима, начину и другим питањима од значаја за спровођење мера активне политике запошљавања („Сл. гласник РС“, бр. 102/15 и 5/17), Локалног акционог плана запошљавања Општине Шид за 2017. годину и Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера активне политике запошљавања за 2017. годину број 2000-101-3/2017 од 05.05.2017. године,

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ И ОПШТИНА ШИД

Расписују

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА КОЈИМА СЕ АНГАЖУЈУ НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА У 2017. ГОДИНИ

I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Програм јавних радова намењен је радном ангажовању првенствено теже запошљивих незапослених лица и незапослених у стању социјалне потребе, ради очувања и унапређења радних способности незапослених, као и ради остваривања одређеног друштвеног интереса. Јавни рад спроводи послодавац - извођач јавног рада, кога одређује Национална служба за запошљавање (у даљем тексту: Национална служба) на основу јавног конкурса.

Послодавац - извођач јавног рада, са седиштем на територији Општине Шид, може организовати спровођење јавних радова само уколико ангажује незапослена лица из категорија теже запошљивих лица, дефинисаних Националним акционим планом запошљавања, у складу са стањем и потребама локалног тржишта рада утврђеним ЛАПЗ, која се воде на евиденцији НСЗ Филијала Сремска Митровица- Испостава Шид.

logo_random_image.png

 

 

Општинска управа Шид
 Карађорђева бр. 2
 тел: 022/712-122
 фаx: 022/715-708

Приступ систему

Ви сте овде: Насловна Инфо Kонкурси