Izaberite stranicu

ВЕСТИ ИЗ ОПШТИНЕ

ЈАВНA ПРЕЗЕНТАЦИЈA Урбанистичког пројекта за урбанистичко – архитектонску разраду локалитета планираног за изградњу објекта за смештај пољопривредних производа и механизације на кат. парц. бр. 1986/1 и 1986/2 КО Гибарац

Одељење за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове Општинске управе општине Шид, у складу са чл. 63. став 2. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72,81/2009; 64/2010; 24/2011; 121/2012; 42,50,98/ 2013; 132,145/2014; 83/2018,...

СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ШИД 31.08.2022.

ОДЛУКА  О МАКСИМАЛНОМ БРОЈУ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ У ОРГАНИЗАЦИОНИМ ОБЛИЦИМА ОПШТИНЕ ШИД РЕШЕЊЕ О ИЗБОРУ ЧЛАНА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА - ДРАГАНА СВИТЛИЦА РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ ШИД - КАТАРИНА МИТРОВИЋ РЕШЕЊЕ О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКУ...

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ТРОШКОВА ПРЕВОЗА УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА У ШКОЛСКОЈ 2022/2023. ГОДИНИ

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ТРОШКОВА ПРЕВОЗА УЧЕНИКА ЗАХТЕВ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ТРОШКОВА ПРЕВОЗА - 20% ЗАХТЕВ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ТРОШКОВА ПРЕВОЗА - 50%

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ЈЕДНОГ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ ШИД

РЕПУБЛИКА СРБИЈААП ВОЈВОДИНАОПШТИНА ШИДОПШТИНСКА УПРАВАНАЧЕЛНИКБрој: 111-11/IV-07Датум: 18.8.2022. годинеШид На основу члана 4. и 94. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и jeдиницама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 21/2016 и 113/2017,...

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОЦЕДУРИ, ВРЕМЕНУ, НАЧИНУ И УСЛОВИМА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА КУПОВИНУ СТАНА ЗА ЛОКАЦИЈЕ КРАЉЕВО, КРАГУЈЕВАЦ, СРЕМСКА МИТРОВИЦА И ВРАЊЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОЦЕДУРИ, ВРЕМЕНУ, НАЧИНУ И УСЛОВИМА О УСЛОВИМА ПОДНОШЕЊА ПРИЈАВЕ ОБРАЗАЦ ПРИЈАВЕ ИЗЈАВА ЗА ПОДНОСИОЦЕ КОЈИ ИМАЈУ НЕОДГОВАРАЈУЋУ СТАМБЕНУ ЈЕДИНИЦУ НЕОПХОДНА...

ТРЕТМАН СУЗБИЈАЊА КОМАРАЦА

Oбавештавамо Вас да ће се у уторак, 16.августа 2022. године, у периоду од 19.00 до 22.00 часова вршити третман сузбијања одраслих комараца на територији општине Шид. Третман ће бити изведен уређајима из ваздуха, препаратом Neopirox lambda 2.0 на бази ламбдацихалотрина...

ОГЛАС отуђењу непокретности на кат. парцели бр. 3213/1 у КО Шид из јавне својине општине Шид

ОГЛАС - ПРОДАЈА НЕПОКРЕТНОСТИ ПАРЦЕЛЕ-3213-1-KO-ШИД-464-42-II-05 ПРИЈАВА НА ОГЛАС-3213-KO-ШИД-464-42-II-05