Izaberite stranicu

ВЕСТИ ИЗ ОПШТИНЕ

Оглас – Продаја непокретности, парцеле – 1112-6 KO Шид – 360-36-II-05 – 15.04.2021

[embeddoc url="http://media.test.sid.rs/2021/04/Pravila-o-postupku-javnog-nadmetanja-12.02.2020..doc"...

Оглас- Продаја непокретности, станови- 1791-1 KO Јамена – 360-22-II-05

  [embeddoc url="http://media.test.sid.rs/2021/04/Pravila-o-postupku-javnog-nadmetanja-12.02.2020..doc"...

САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ

ОД ЧЕТВРТКА 08. АПРИЛА 2021. ГОДИНЕ ПОЧИЊЕ МАСОВНА ИМУНИЗАЦИЈА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ШИД Од четвртка 08. априла 2021. године, Штаб за ванредне ситуације општине Шид обавештава грађане да, на подручју шидске општине, почиње масовна имунизација становништва вакцином...

ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ОД 2021. ДО 2035. ГОДИНЕ И ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА

РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ у складу са чл. 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42/13 - УС, 50/13 -УС, 98/13 – УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19,...

ОГЛАС о давању пословног простора у закуп на кат. парцели бр. 646 У К.О. Моровић, површине 74,57 м2

РЕПУБЛИКА СРБИЈА АП ВОЈВОДИНА ОПШТИНА ШИД Комисија за располагање непокретностима у својини општине Шид Број: 360-49/II-05 Датум: 01.04.2021. године На основу члана 4. Oдлуке о образовању и именовању комисије за располагање непокретностима у својини Општине Шид („Сл....

ВАЖНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ У ВЕЗИ УПИСА У ПРЕДШКОЛСКУ УСТАНОВУ „ Јелица Станивуковић Шиља“ ЗА РАДНУ 2021. / 2022. годину.

Грађани Општине Шид и ове године на потпуно бесплатан и електронски начин могу да пријаве децу за упис у предшколску установу путем услуге еВРТИЋ. Услуга еВРТИЋ представља електронску пријаву деце за упис у предшколске установе. Родитељ, односно други законски...

О Г Л А С ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ ШИД

О Г Л А С ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ ШИДПреузми

ОГЛАС о отуђењу непокретности на кат. парцели бр. 2839 у КО Шид из јавне својине општине Шид

РЕПУБЛИКА СРБИЈААП ВОЈВОДИНАОПШТИНА ШИДКомисија за располагање непокретностимау својини општине ШидБрој : 360-169/II-05Датум: 26.02.2021. годинеШид На основу члана 4. Oдлуке о образовању и именовању комисије за располагање непокретностима у својини Општине Шид („Сл....

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОЧЕТКУ РАДА ЦЕНТРА ЗА КОВИД-19 МЕРЕ

Обавештавамо Вас да је од данас почео са радом Центар за КОВИД-19 мере који је формирала Влада Републике Србије – Координациона комисија за инспекцијски надзор. Центар се налази на интернет адреси inspektor.gov.rs где се путем контакт форме могу поставити сва питања...

ЗАКЉУЧАК О РАДНОМ ВРЕМЕНУ УСЛЕД НЕПОВОЉНЕ ЕПИДЕМИОЛОШКЕ СИТУАЦИЈЕ У ПЕРИОДУ ОД 17.03.2021. ДО 21.03.2021.

Штаб за ванредне ситуације општине Шид на седници одржаној дана 16. марта 2021. године, у складу са одлукама Владе Републике Србије, донео је закључак о радном времену услед неповољне епидемиолошке ситуације на територији општине Шид. У периоду од среде, 17.03.2021....

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ГРАЂАНЕ

РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА ОПШТИНСКА УПРАВА НАЧЕЛНИК Број: 110-7/IV-21 Дана: 08.03.2021. ШИД ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ГРАЂАНЕ Сходно Закључку Владе Републике Србије број 011-1707/2021 од 25.02.2021. године којим се даје препорука јединицама локалних...

ОБАВЕШТЕЊЕ ЈАВНА СЕДНИЦА КОМИСИЈЕ ЗА ПЛАНОВЕ ОПШТИНЕ ШИД

На основу чл. 57. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл. гласник РС“, бр. 32/2019), Одељење за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове Општинске управе  општине Шид, издаје О б а в е...