Izaberite stranicu

ВЕСТИ ИЗ ОПШТИНЕ

ЈАВНA ПРЕЗЕНТАЦИЈA Урбанистичког пројекта као урбанистичко – архитектонску разраду за изградњу производног објекта – производња селотејп трака у Шиду, потес Град, на катастарској парцели број 1112/7 у КО Шид

Одељење за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове Општинске управе општине Шид, у складу са чл. 63. став 2. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72,81/2009; 64/2010; 24/2011; 121/2012; 42,50,98/ 2013; 132,145/2014; 83/2018,...

TРЕТМАН СУЗБИЈАЊА КРПЕЉА

Обавештавамо грађане општине Шид да ће у среду, 18.маја 2022. године у периоду од 10.00 - 17.00 часова бити спроведен третман сузбијања крпеља уређајима са земље на територији града. За третман сузбијања крпеља користиће се препарат Icon 10 CS на бази...

ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ 2022

1. Јавни позив за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације стамбених објеката на територији општине Шид 2. Пријавни формулар - привредни...

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА КОЈИМА СЕ АНГАЖУЈУ НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА У 2022. ГОДИНИ

ЈАВНИ КОНКУРС ЈАВНИХ РАДОВА У 2022. ПРИЈАВА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЈАВНИХ РАДОВА 2022.

ОБАВЕШТЕЊЕ ФИТОСАНИТАРНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ

Моле се пољопривредни произвођачи да поступе у складу са обавештењем Фитосанитарне инспекције Сремског управног округа и обавесте пчеларе о интензивној примени инсектицида на својим парцелама како би на време могли да заштите своје пчелињаке и спрече помор...

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ ПОМОЋИ ЗА РЕШАВАЊЕ СТАМБЕНИХ ПОТРЕБА ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ

ОБРАЗАЦ ПРИЈАВЕ ИЗЈАВА О НЕ ПОСЕДОВАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА Урбанистичког пројекта за изградњу објекта туристичко-комерцијалног садржаја на граничном прелазу „Батровци“, на аутопуту Е-70, општина Шид

Одељење за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове Општинске управе општине Шид, у складу са чл. 63. став 2. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72,81/2009; 64/2010; 24/2011; 121/2012; 42,50,98/ 2013; 132,145/2014; 83/2018,...