Izaberite stranicu

ВЕСТИ ИЗ ОПШТИНЕ

АСБ и општина Шид

Листа корисника за доделу средстава намењених побољшању услова живота социјално угрожених породица кроз доделу помоћи у виду набавке пластеника и припадајуће опреме на територији општине Шид   [embeddoc...

ЈАВНA ПРЕЗЕНТАЦИЈA Урбанистичког пројекта за урбанистичко-архитектонску разраду локалитета планираног за изградњу Граничног прелаза „Шид“, Општина Шид

Одељење за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове Општинске управе општине Шид, у складу са чл. 63. став 2. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72,81/2009; 64/2010; 24/2011; 121/2012; 42,50,98/ 2013; 132,145/2014; 83/2018,...

ОБАВЕШТЕЊЕ 09.07.

Обавештавамо грађане да ће се у петак, 9. јула, изводити радови на санацији оштећења коловоза у делу улице Ђуре Киша у Шиду, од раскрснице са улицом Фрушкогорска до раскрснице са улицом Цара Лазара. Због радова саобраћај ће бити привремено обустављен у поменутом делу...

ОБАВЕШТЕЊЕ

Обавештавамо грађане да ће се од уторка 6. јула па до четвртка 8. јула 2021. године изводити радови на санацији оштећења пружног прелаза у Шиду, који се налази на делу општинског пута Шид – Вашица. Због радова привремено ће бити обустављен саобраћај у деловима улица...

ОБАВЕШТЕЊЕ

Обавештавамо грађане да ће се у среду дана 30. јуна 2021. године од осам часова ујутру изводити радови на санацији оштећења на коловозу у улици Јанка Веселиновића у Шиду. Током извођења радова саобраћај ће се одвијати уз наизменично пропуштање возила на предметном...

КОНКУРС-КУЛТУРА-2021.година

На основу чланова 3-8. Правилника о начину и поступку остваривања права на доделу средстава из буџета општине Шид за програме и пројекте у области културе који су од значаја за општину Шид („Сл.лист општине Шид“ број: 2/13, 1/14, 1/15 и 1/16), Комисија за доделу...

КОНКУРС верске заједнице јун 2021

На основу члана 44. Закона о црквама и верским заједницама („Службени гласник РС“, број 36/2006), Одлуке о буџету општине Шид за 2021. годину („Сл.лист општине Шид“ број 34/2020 и 6/2021), члана 7. Правилника о начину, поступку и критеријумима за доделу средстава...

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА КОРИШЋЕЊА БЕЗ ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ШИД ЗА 2022. ГОДИНУ

Република Србија Општина Шид Општинска управа Шид Комисија за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта Број: 320-30/2021-IV-94 Датум: 17.06. 2021. Године Шид ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА КОРИШЋЕЊА БЕЗ ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ...

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ШИД ЗА 2022. ГОДИНУ

Република Србија Општина Шид Општинска управа Шид Комисија за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта Број: 320-29/2021-IV-94 Датум: 17.06. 2021. Године Шид ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У...

ЈАВНИ ПОЗИВИ

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ШИД ЗА 2022. ГОДИНУ   ЈАВНИ ПОЗИВ...