Општина Шид

Ви сте овде: Насловна Насловна Општинска управа Инфо Новости КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА ЦРКВАМА И ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА КОЈЕ ДЕЛУЈУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ШИД

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА ЦРКВАМА И ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА КОЈЕ ДЕЛУЈУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ШИД

На основу члана 7. Правилника о начину, поступку и критеријумима за доделу средстава црквама и верским заједницама које делују на територији општине Шид („Сл. лист општине Шид број 1/15) Комисија за расподелу средстава верским заједницама дана 10.09.2019. године расписује


КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА ЦРКВАМА И ВЕРСКИМ
ЗАЈЕДНИЦАМА КОЈЕ ДЕЛУЈУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ШИД

I

Ради унапређивања верске слободе и сарадње са црквама и верским заједницама расписује се конкурс за доделу буџетских средстава црквама и верским заједницама чије је седиште и које регистровану делатност обављају на територији општине Шид.

II


Средства која се додељују по овом конкурсу планирана су у буџету општине Шид на позицији 137, а цркве и верске заједнице из тачке 1. овог конкурса могу поднети пријаву ради доделе средстава за:


-     текуће поправке и одржавања,

  • пројекте адаптације,
  • пројекте реконструкције.

III


Право учешћа на конкурсу имају цркве и верске заједнице које су одређене као традиционалне Законом о црквама и верским заједницама и које делују на територији општине Шид, а приликом расподеле средстава предност ће имати цркве са већим бројем верских објеката.

IV

Конкурс и формулар за пријаву (образац број 1. ) налазе се и могу се преузети на сајту Општине Шид, www.sid.rs  и у Услужном центру Општинске управе општине Шид, Цара Лазара број 7, сваког радног дана у термину од 07.30 до 14.30 часова, а ближе информације се такође могу добити у Услужном центру општине Шид.

V

Пријава са потребном документацијом предаје се у затвореној коверти лично или путем поште на адресу: Општина Шид, Карађорђева 2, за Комисију за расподелу средстава верским заједницама са назнаком „За Конкурс за доделу буџетских средстава црквама и верским заједницама“ у периоду од 11.09.2019. године до 25.09.2019. године, најкасније до 15 часова.

Уз пријаву подносилац пријаве дужан је обавезно приложити:

  • доказ о подносиоцу пријаве и
  • детаљан опис пројекта за чије се суфинансирање подноси пријава.

VI

На основу предлога Комисије за расподелу средстава верским заједницама коначно решење о расподели средстава црквама и верским заједницама донеће Општинско веће општине Шид.

VII

Корисник средстава је дужан да средства користи искључиво за намену за коју су му додељена као и да на крају календарске године Комисији за расподелу средстава верским заједницама поднесе финансијски извештај о наменско утрошеним средствима са одговарајућом документацијом.

 

Образац број 1.

 

У Шиду, дана: 10.09.2019. године

Bрој:401-55/IV-19

Председник Комисије

Милош Милошевић с.р.

 

 

 

Општинска управа Шид
 Карађорђева бр. 2
 тел: 022/712-122
 фаx: 022/715-708

Приступ систему

Ви сте овде: Насловна Насловна Општинска управа Инфо Новости КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА ЦРКВАМА И ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА КОЈЕ ДЕЛУЈУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ШИД