Општина Шид

Ви сте овде: Насловна Месне заједнице Бикић До Инфо Новости Прва седница Скупштине општине Шид по хитном поступку

Прва седница Скупштине општине Шид по хитном поступку

prva sednica skupstine opstine sid po hitnom postupku

У складу са чланом 138. Пословника Скупштине општине Шид, Општинско веће је на седници одржаној дана 17. априла донело закључак број: 06-34/III-13 у коме је одлучено да поднесе захтев за сазивање седнице Скупштине општине по хитном поступку. Уз захтев, достављен је и Предлог Закључка Скупштине општине Шид о Иницијативи председника Владе Аутономне Покрајине Војводине за доношење Декларације о заштити уставних и законских права Аутономне Покрајине Војводине.

На дневном реду прве седнице Скупштине општине Шид по хитном поступку, oдржане дана 18. априла, пред одборницима се нашао Закључак о иницијативи председника Владе АП Војводне за доношење Декларације о заштити уставних и законских права АП Војводине и исти је након спроведеног гласања усвојен са 23 одборничка гласа, након чега ће усвојени Закључак бити достављен републичкој и покрајинској скупштини.

На основу члана 40. став 1. тачка 7. и 32. Статута општине Шид („Сл. лист општина Срема“ број: 20/08, 19/10 –исправка, 5/12 и 4/13) Скупштина општине Шид је на седници одржаној дана 18. априла 2013. донела

З А К Љ У Ч А К
Скупштине општине Шид о иницијативи председника Владе Аутономне Покрајине Војводине за доношење Декларације о заштити уставних и законских права Аутономне Покрајине ВојводинеСкупштина општине Шид констатује да је иницијатива за доношење Декларације о заштити уставних и законских права Аутономне Покрајине Војводине ( у даљем тексту: АП Војводине) штетна и непотребна.

Штетност предложене Иницијативе огледа се у следећем:

1. Предложена декларација (у даљем тексту: Декларација) је наставак преиспитивања одлуке коју је донео Уставни суд у којој је указано на оне делове прописа о преносу надлежности који нису сагласни са Уставом Републике Србије;

2. Декларација би у великој мери, противно законским правима градова и општина, умањила надлежност локалних самоуправа, јер предлаже централизацију управљања системима чији су оснивачи/акционари поједини нивои власти;

3. Иницијатива за усвајање Декларације се подноси у тренутку када сви органи Републике Србије воде за Србију витално важне преговоре о статусу АП Косова и Метохије. На овај начин се актуелизује непостојећи унутрашњи проблем односно питање, које потенцијално може да дестабилизује политички и државни систем чиме се слаби преговарачка позиција Републике Србије.

Непотребност иницијативе огледа се у:

1. Сва права и обавезе АП Војводине јасно су уређена Уставом Републике Србије и пратећим законима, као и подзаконским актима у складу са Уставом;
2. Закон о преносу надлежности је прошао проверу пред Уставним судом Србије и по одлуци Уставног суда усклађен је са важећим Уставом Републике Србије, те свако даље преиспитивање статусног положаја АП Војводине неминовно води у конфронтацију са Уставом Републике Србије и одлукама Уставног суда Србије.
3. Све институције (правна лица, привредна друштва) чији су оснивачи заједно локална и/или покрајинска и/или републичка власт имају своје статуте који су  одобрени од надлежних органа и функционишу на бази тих и тако уређених аката. За евентуалне измене оснивачких аката оваквих институција надлежни су органи који су их основали.

Овим закључком Скупштина општине Шид позива републичке органе и покрајинску администрацију да сви заједно радимо на јачању међусобне сарадње, унапређењу поштовања прописаних процедура и неоспорних права и обавеза.

Овај Закључак доставити Скупштини Републике Србије и Скупштини Аутономне Покрајине Војводине.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД

Број:011-71/II-13                                                                                                                             Председник
Дана; 18.04.2013.                                                                                                            Др Бранислав Мауковић
Шид

 

 

 

Општинска управа Шид
 Карађорђева бр. 2
 тел: 022/712-122
 фаx: 022/715-708

Приступ систему

Ви сте овде: Насловна Месне заједнице Бикић До Инфо Новости Прва седница Скупштине општине Шид по хитном поступку