Општина Шид

Ви сте овде: Насловна Месне заједнице Бачинци Инфо Новости ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ШИД ЗА ПРОГРАМЕ И ПРОЈЕКТЕ ИЗ ОБЛАСТИ СПОРТА ОД ЗНАЧАЈА ЗА ОПШТИНУ ШИД

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ШИД ЗА ПРОГРАМЕ И ПРОЈЕКТЕ ИЗ ОБЛАСТИ СПОРТА ОД ЗНАЧАЈА ЗА ОПШТИНУ ШИД

На основу члана 46. став 1. тачка 2. Закона о локаној самоуправи („Сл. гласник РС“ број 129/07), члана 15. став 1. тачка 41. и члана 59. став 1. тачка 2. Статута Општине Шид („Службени лист општина Срема“, број 20/08, 19/10-исправка, 5/12 и 4/13) а у вези  члана 137. и 138. Закона о спорту („Службени гласник РС“, број 24/11 и 99/11) и члана 16. став 2. Правилника о начину и поступку остваривања права на доделу средстава из буџета општине Шид за програме и пројекте из области спорта од значаја за општину Шид („Сл. лист општине Шид“ бр: 2/13), Општинско веће општине Шид, на седници одржаној дана 22.08.2013. године донело је 

ОДЛУКУ

О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ШИД ЗА ПРОГРАМЕ И ПРОЈЕКТЕ ИЗ ОБЛАСТИ СПОРТА ОД ЗНАЧАЈА ЗА ОПШТИНУ ШИД

Члан 1.

 

            Овом  Одлуком одређује се износ средстава који се додељује из буџета општине Шид за програме и пројекте из области спорта од значаја за општину Шид за 2013. годину.

            Средства за финансирање и суфинансирање програма и пројеката обезбеђена су  у буџету Општине Шид, у оквиру раздела IV Општинска управа, функција 810 и 860 „Услуге рекреације и спорта, економска класификација 481  и 465 дотације невладиним организацијама и установама“.

Члан 2.

 

            Средства из члана 1. став 2. додељују се:

            -За реализацију редовних активности:

 

ФК "Хајдук 1925" Вишњићево

   

300.000,00

 

Кајак клуб "Филип Вишњић" Вишњићево

   

350.000,00

 

СТК "Сремац" Беркасово

   

130.000,00

 

ФК "Братство" Сот

   

130.000,00

 

Одбојкашки клуб "Вест" Шид

   

230.000,00

 

Планинарско-смучарско друштво "Железничар" Шид

   

40.000,00

 

БК "Једнота" Шид

 

 

180.000,00

 

КК "Партизан" Шид

   

180.000,00

 

ЖОК "Макс" Шид

   

230.000,00

 

ФК "Граничар 1924" Адашевци

   

290.000,00

 

ФК "Омладинац" Моловин

   

170.000,00

 

ФК "Раднички" Шид

   

11.000.000,00

 

СТК "Партизан" Шид

   

130.000,00

 

ТК "Спин" Шид

   

100.000,00

 

ОК "Шид" Шид

   

230.000,00

 

ФК "Јединство" Моровић

   

180.000,00

 

ФК "Сремац" Беркасово

   

130.000,00

 

ОФК "Раднички" Шид

   

150.000,00

 

Општински фудбалски савез Шид

   

155.000,00

 

Спортски савез општине

   

20.000,00

 

Карате клуб "Шогун" Шид

   

70.000,00

 

ОФК "Бингула" Бингула

   

130.000,00

 

ФК "Слога" Ердевик

   

290.000,00

 

РК "Раднички" Шид

   

600.000,00

 

ФК "Једнота" Шид

   

130.000,00

 

ФК "Синђелић" Гибарац

   

180.000,00

 

ОФК "Бикић" Бикић До

 

 

130.000,00

 

Бициклистички клуб "Шид" Шид

   

200.000,00

 

ФК "Фрушкогорац" Кукујевци

   

180.000,00

 

ОФК "Бачинци" Бачинци

   

180.000,00

 

Коњички клуб "Граничар 2011"  Шид

   

170.000,00

 

ФК "Граничар" Јамена

   

130.000,00

 

ФК "Борац" Илинци

   

130.000,00

 

Карате клуб "Шид" Шид

   

70.000,00

 

Шаховски клуб "Раднички" Шид

   

110.000,00

 

ФК”Омладинац” Батровци

   

130.000,00

 

Удружење спортских риболоваца “Шаран” Моровић

   

35.000.00

 

У.Р.С. “Смуђ” Гибарац

   

35.000,00

            -За реконструкцију спортских објеката:

 

ФК “Братство” Сот

   

135.000,00

 

ФК “Омладинац” Моловин

   

150.000,00

 

ФК “Јединство” Моровић

   

100.000,00

 

ФК “Синђелић” Гибарац

   

350.000,00

 

ОФК “Бикић” Бикић До

   

50.000,00

 

ФК “Фрушкогорац” Кукујевци

   

40.000,00

 

ФК “Омладинац” Батровци

   

65.000,00

 

ФК “Сремац” Беркасово

   

50.000,00

            -По предлогу Комисије за реализацију редовних активности:

 

ФК “Напредак 1929” Вашица

   

180.000,00

 

ФК “Јединство” Љуба

   

130.000,00

 

Боћарски клуб “Фрушка Гора” Ердевик

   

30.000,00

 

Шаховски клуб “Једнота” Шид

   

110.000,00

 

Удружење голубара “Плава крила” Ердевик

   

20.000,00

 

Типлерски клуб Шид

   

20.000,00

Члан 3.

            Пројекат мора бити реализован најкасније до 31. децембра текуће године.

Програми се морају реализовати на територији Општине Шид.

Члан 4.

            Трошкови пројекта морају бити оправдани, стварни и у непосредноj вези са циљевима реализације програма.

            Корисник средстава је дужан да средства за реализацију пројеката троши наменски, за намену наведену у захтеву који је прихваћен од стране Општинског већа.

Члан 5.

            Подносиоци одобрених програма и пројеката подносе захтев за пренос средстава на прописаном обрасцу.

            Образац за пренос средстава, са свом потребном документацијом, подноси се  Одељењу за финасије Општинске управе општине Шид.

Члан 6.

            Подносиоци одобрених  програма обавезни су да даваоцу средстава, на захтев, као и у року који је предвиђен уговором о реализацији програма, доставе извештај са потребном документацијом о остваривању програма или делова програма и коришћењу средстава буџета општине.

            Општина може обуставити даље финансирање програма, односно једнострано раскинути уговор о реализацији програма, ако подносилац одобреног програма не достави извештај у року предвиђеном уговором.

 

Члан 7.

            Извештај о утрошку средстава корисник подноси Одељењу за финансије општинске управе, у року предвиђеном уговором или на захтев Одељења.

            Комисија за доделу средстава за програме и пројекте из области спорта врши праћење реализације ове Одлуке.

            У току реализације ове Одлуке, Комисија има право да Општинском већу предложи измену одлуке, као и предлог анекса  уговора.

Члан 8.

            Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања на огласној табли Општинске управе општине Шид, а биће објављена и на сајту општине Шид.

                       

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ШИД

Број: 401-306/III-13

Дана: 22.08.2013.

Шид                                      

ПРЕДСЕДНИК

Никола  Васић

 

 

Општинска управа Шид
 Карађорђева бр. 2
 тел: 022/712-122
 фаx: 022/715-708

Приступ систему

Ви сте овде: Насловна Месне заједнице Бачинци Инфо Новости ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ШИД ЗА ПРОГРАМЕ И ПРОЈЕКТЕ ИЗ ОБЛАСТИ СПОРТА ОД ЗНАЧАЈА ЗА ОПШТИНУ ШИД