Општина Шид

Ви сте овде: Насловна Месне заједнице Бачинци Инфо Новости ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ШИД ЗА ПРОГРАМЕ И ПРОЈЕКТЕ ИЗ ОБЛАСТИ СПОРТА ОД ЗНАЧАЈА ЗА ОПШТИНУ ШИД

ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ШИД ЗА ПРОГРАМЕ И ПРОЈЕКТЕ ИЗ ОБЛАСТИ СПОРТА ОД ЗНАЧАЈА ЗА ОПШТИНУ ШИД

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АП ВОЈВОДИНА

ОПШТИНА ШИД

OПШТИНСКО ВЕЋЕ

Број:66-10/III-15

Дана,12.11.2015.год.

        Ш  И  Д

На основу члана 46. став 1. тачка 2. Закона о локаној самоуправи („Сл. гласник РС“ број 129/07), члана 15. став 1. тачка 41. и члана 59. став 1. тачка 2. Статута Општине Шид („Службени лист општина Срема“, број 20/08, 19/10-исправка, 5/12 и  “ Службени лист општине Шид“ 3/13) а у вези  члана 137. и 138. Закона о спорту („Службени гласник РС“, број 24/11 и 99/11) и члана 16. став 2. Правилника о начину и поступку остваривања права на доделу средстава из буџета општине Шид за програме и пројекте из области спорта од значаја за општину Шид („Сл. лист општине Шид“ бр: 2/13 и 1/14), Општинско веће општине Шид, на седници одржаној дана 12.09.2015. године донело је 

ОДЛУКУ

ОИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ШИД ЗА ПРОГРАМЕ И ПРОЈЕКТЕ ИЗ ОБЛАСТИ СПОРТА ОД ЗНАЧАЈА ЗА ОПШТИНУ ШИД

Члан 1.

 

            Мења се Одлука о додели средстава из буџета општине Шид за програме и пројекте из области спорта од значаја за општину Шид за 2015. годину, број 401-10/III-15 од 30. јануара 2015. године и 66-2/2015 од ,07.09.2015. тако да се нераспоређена средства  и средства  која  су намењена ФК“Напредак“Вашица, који се више не такмичи додељују :

           

            1. ОФК“Бикић До“Бикић До                                15.000,00 динара

Члан 2.

            Ова Одлука ступа на снагу  наредног дана  од дана  објављивања   на Огласној табли Општинске управе општине Шид, а биће објављена и на сајту општине Шид.

 

ПРЕДСЕДНИК

Никола   Васић

  

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АП ВОЈВОДИНА

ОПШТИНА ШИД

OПШТИНСКО ВЕЋЕ

Број:66-10/2015

Дана12.11.2015.год.

        Ш  И  Д

На основу члана 46. став 1. тачка 2. Закона о локаној самоуправи („Сл. гласник РС“ број 129/07), члана 15. став 1. тачка 41. и члана 59. став 1. тачка 2. Статута Општине Шид („Службени лист општина Срема“, број 20/08, 19/10-исправка, 5/12 и  “ Службени лист општине Шид“ 3/13) а у вези  члана 137. и 138. Закона о спорту („Службени гласник РС“, број 24/11 и 99/11) и члана 16. став 2. Правилника о начину и поступку остваривања права на доделу средстава из буџета општине Шид за програме и пројекте из области спорта од значаја за општину Шид („Сл. лист општине Шид“ бр: 2/13 и 1/14), Општинско веће општине Шид, на седници одржаној дана 12.09 .2015. године донело је 

ОДЛУКУ

ОИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ШИД ЗА ПРОГРАМЕ И ПРОЈЕКТЕ ИЗ ОБЛАСТИ СПОРТА ОД ЗНАЧАЈА ЗА ОПШТИНУ ШИД

Члан 1.

 

            Мења се Одлука о додели средстава из буџета општине Шид за програме и пројекте из области спорта од значаја за општину Шид за 2015. годину, број 401-10/III-15 од 30. јануара 2015. године и 66-2/2015 од ,07.09.2015. тако да се нераспоређена средства  и средства  која  су намењена ФК“Напредак“Вашица, који се више не такмичи додељују :

           

            1. ФК“ Омладинац“Моловин“                                30.000,00 динара

Члан 2.

            Ова Одлука ступа на снагу  наредног дана  од дана  објављивања   на Огласној табли Општинске управе општине Шид, а биће објављена и на сајту општине Шид.

                                               

ПРЕДСЕДНИК

Никола   Васић

 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АП ВОЈВОДИНА

ОПШТИНА ШИД

OПШТИНСКО ВЕЋЕ

Број:66-10/2015

Дана,12.11.2015.год.

        Ш  И  Д

На основу члана 46. став 1. тачка 2. Закона о локаној самоуправи („Сл. гласник РС“ број 129/07), члана 15. став 1. тачка 41. и члана 59. став 1. тачка 2. Статута Општине Шид („Службени лист општина Срема“, број 20/08, 19/10-исправка, 5/12 и  “ Службени лист општине Шид“ 3/13) а у вези  члана 137. и 138. Закона о спорту („Службени гласник РС“, број 24/11 и 99/11) и члана 16. став 2. Правилника о начину и поступку остваривања права на доделу средстава из буџета општине Шид за програме и пројекте из области спорта од значаја за општину Шид („Сл. лист општине Шид“ бр: 2/13 и 1/14), Општинско веће општине Шид, на седници одржаној дана .2015. године донело је 

ОДЛУКУ

ОИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ШИД ЗА ПРОГРАМЕ И ПРОЈЕКТЕ ИЗ ОБЛАСТИ СПОРТА ОД ЗНАЧАЈА ЗА ОПШТИНУ ШИД

Члан 1.

 

            Мења се Одлука о додели средстава из буџета општине Шид за програме и пројекте из области спорта од значаја за општину Шид за 2015. годину, број 401-10/III-15 од 30. јануара 2015. године и 66-2/2015 од ,07.09.2015. тако да се нераспоређена средства  и средства  која  су намењена ФК“Напредак“Вашица, који се више не такмичи додељују :

           

            1. ФК“Граничар“Адашевци                             65.000,00 динара

Члан 2.

            Ова Одлука ступа на снагу  наредног дана  од дана  објављивања   на Огласној табли Општинске управе општине Шид, а биће објављена и на сајту општине Шид.

 

ПРЕДСЕДНИК

Никола   Васић

 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АП ВОЈВОДИНА

ОПШТИНА ШИД

OПШТИНСКО ВЕЋЕ

Број:66-10/2015

Дана,12.11.2015.год.

        Ш  И  Д

На основу члана 46. став 1. тачка 2. Закона о локаној самоуправи („Сл. гласник РС“ број 129/07), члана 15. став 1. тачка 41. и члана 59. став 1. тачка 2. Статута Општине Шид („Службени лист општина Срема“, број 20/08, 19/10-исправка, 5/12 и  “ Службени лист општине Шид“ 3/13) а у вези  члана 137. и 138. Закона о спорту („Службени гласник РС“, број 24/11 и 99/11) и члана 16. став 2. Правилника о начину и поступку остваривања права на доделу средстава из буџета општине Шид за програме и пројекте из области спорта од значаја за општину Шид („Сл. лист општине Шид“ бр: 2/13 и 1/14), Општинско веће општине Шид, на седници одржаној дана 12.09.2015. године донело је 

ОДЛУКУ

ОИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ШИД ЗА ПРОГРАМЕ И ПРОЈЕКТЕ ИЗ ОБЛАСТИ СПОРТА ОД ЗНАЧАЈА ЗА ОПШТИНУ ШИД

Члан 1.

 

            Мења се Одлука о додели средстава из буџета општине Шид за програме и пројекте из области спорта од значаја за општину Шид за 2015. годину, број 401-10/III-15 од 30. јануара 2015. године и 66-2/2015 од ,07.09.2015. тако да се нераспоређена средства  и средства  која  су намењена ФК“Напредак“Вашица, који се више не такмичи додељују :

           

  1.                       1. Омладински женски рукометни клуб“Раднички“ Шид                               30.000,00 динара

Члан 2.

            Ова Одлука ступа на снагу  наредног дана  од дана  објављивања   на Огласној табли Општинске управе општине Шид, а биће објављена и на сајту општине Шид.

 

ПРЕДСЕДНИК

Никола   Васић

 

 

Општинска управа Шид
 Карађорђева бр. 2
 тел: 022/712-122
 фаx: 022/715-708

Приступ систему

Ви сте овде: Насловна Месне заједнице Бачинци Инфо Новости ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ШИД ЗА ПРОГРАМЕ И ПРОЈЕКТЕ ИЗ ОБЛАСТИ СПОРТА ОД ЗНАЧАЈА ЗА ОПШТИНУ ШИД