Општина Шид

ОБАВЕШТЕЊЕ

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ШИД
САВЕТ ЗА УПРАВЉАЊЕ МИГРАЦИЈАМА И ТРАЈНА РЕШЕЊА
Комисија за избор корисника за доделу помоћи
у грађевинском материјалу
Број: 110 – 23 / IV – 15 / 7
Датум: 26.04.2016. године
Ш и д

На основу члана 16. Правилника о условима и мерилима за избор корисника помоћи за доделу средстава намењених стварању и побољшању услова становања избеглица кроз набавку грађевинског материјала и поступку и начину рада Комисије за избор корисника, решење број од 023 – 25 / I – 15 од 22. јуна 2015. године, а у вези са Уговором о сарадњи између Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије и општине Шид број 9 – 9 / 23-2 од 17. априла 2015. године и Анекса Уговора о срадњи број 9-9/23-2 од 23.04.2015. године.

ОБАВЕШТАВА

Да се Одлука о додели помоћи у грађевинском материјалу објављује на огласној табли општине Шид, а обавештење о објављивању Одлукe о додели помоћи у грађевинском материјалу на интернет страници општине Шид, огласним таблама Месних канцеларија и других као и средствима јавног информисања који покривају територију општине Шид. Одлука о додели помоћи у грађевинском материјалу објавиће се дана 26. априла 2016. године.

Комисија за избор корисника

 

 

Општинска управа Шид
 Карађорђева бр. 2
 тел: 022/712-122
 фаx: 022/715-708

Приступ систему