Општина Шид

На основу указане потребе а ради благовременог упознавања грађана Општине Шид о промени адресе ОК Шид, Центра МО Сремска Митровица, молимо да путем јавних медија ваше општине у трајању од седам дана обавестите јавност о истом.

39. СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ШИД

На самом почетку седнице председник Скупштине општине Шид Велимир Ранисављевић прочитао је пред одборницима изјаву одборника Бранислава Мауковића путем које је обавестио присутне да прелази у одборнички клуб Српске напредне странке и напушта општински одбор Социјалистичке партије Србије.

 

У складу са Законом о заштити података о личности („Сл. Гласник РС“број:87/18), поред Решења о именовању лица о заштити података о личности , објављујемо и контакт податке Либушке Грбатинић, која је именована за лице за заштиту података о личности у општини Шид.

108. СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋЕ

На првој седници Општинског већа у 2020. години разматрани су програми рада јавних установа, финансијски план месних заједница и финансијски план директних корисника јавних средстава. Једногласно је усвојен План Јавног здравља општине Шид, јавна расправа је трајала од 20. децембра 2019. до 8. јануара 2020. године. План је пред веће изнела Вукица Крмек председник Савета за здравље.

 

На основу члана 4. Oдлуке о образовању и именовању комисије за располагање непокретностима у својини Општине Шид („Сл. Лист Општине Шид“, бр. 5/17 и 9/18) и Одлуке о отуђењу посебних делова непокретности, на кат. парц. бр. 1316, ЛН 2933 у К.О. Ердевик из јавне својине општине Шид („Службени лист општине Шид“ бр. 39/19), Комисија за располагање непокретностима у својини општине Шид, дана 25.12.2019. године, расписује:

ОГЛАС

о отуђењу посебних делова непокретности на кат. парцели бр. 1316, ЛН 2933 у К.О. Ердевик из јавне својине општине Шид

  1. Расписује се Оглас о отуђењу из јавне својине Општине Шид, путем јавног надметања:

 

 

Општинска управа Шид
 Карађорђева бр. 2
 тел: 022/712-122
 фаx: 022/715-708

Приступ систему