Izaberite stranicu

JAVNI UVID U NACRT PROSTORNOG PLANA OPŠTINE ŠID

Odeljenje za urbanizam, komunalno-stambene i imovinsko-pravne poslove Opštinske uprave opštine Šid, na osnovu čl. 50. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS“, br. 72,81/09; 64/10; 24/11; 121/12; 42,50,98/13; 132,145/14; 83/18; 31,37/19; 9/20) i čl. 55. -...

JAVNA PREZENTACIJA URBANISTIČKOG PROJEKATA ZA URBANISTIČKO ARHITEKTONSKU RAZRADU LOKALITET ZA BALON HALU SA PRATEĆIM SADRŽAJIMA na kat.parc.br. 7199 k.o. Šid

Odeljenje za urbanizam, komunalno-stambene i imovinsko-pravne poslove Opštinske uprave opštine Šid, u skladu sa čl. 63. stav 2. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS“, br. 72,81/2009; 64/2010; 24/2011; 121/2012; 42,50,98/ 2013; 132,145/2014; 83/2018,...

OBAVEŠTENJE!

Obaveštavamo građane, kao i vlasnike i uzgajivače pčela i pčelarska udruženja na teritoriji opštine Šid, da će se u petak ( 10.09.2021 ) vršiti tretman odraslih formi komaraca na teritoriji šidske opštine. Tretman će se sprovoditi uređajima sa zemlje u periodu od 18:00...

OBAVEŠTENJE

Na osnovu čl. 57. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Sl. glasnik RS“, br. 32/2019), Odeljenje za urbanizam, komunalno-stambene i imovinsko-pravne poslove Opštinske uprave opštine Šid, izdaje O b a v e š t e...

RASPISAN JAVNI KONKURS ZA SUFINANSIRANJE ENERGETSKE EFIKASNOSTI ZA GRAĐANE OPŠTINE ŠID

Opština Šid raspisala je danas Javni konkurs za sufinansiranje mera energetske efikasnosti na porodičnim kućama i stambenim zgradama na teritoriji opštine Šid za 2021. godinu. "Opština Šid i Ministarstvo rudarstva i energetike opredelili su dva miliona dinara za četiri...

JAVNA PREZENTACIJA Urbanističkog projekta za urbanističko-arhitektonsku razradu lokaliteta planiranog za izgradnju objekta za tov junadi, na k.p. br. 24, 28 i 29 u KO Šid

Odeljenje za urbanizam, komunalno-stambene i imovinsko-pravne poslove Opštinske uprave opštine Šid, u skladu sa čl. 63. stav 2. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS“, br. 72,81/2009; 64/2010; 24/2011; 121/2012; 42,50,98/ 2013; 132,145/2014; 83/2018,...

OBAVEŠTENJE! 09.08.2021.

Obaveštavaju se građani opštine Šid, kao i vlasnici i uzgajivači pčela i pčelarska udruženja na teritoriji opštine Šid, da će se u ponedeljak 09.08.2021. godine, ako za to budu povoljni meteorološki uslovi ( bez vetra i padavina ), sprovesti tretman odraslih formi...

ASB i opština Šid

Lista korisnika za dodelu sredstava namenjenih poboljšanju uslova života socijalno ugroženih porodica kroz dodelu pomoći u vidu nabavke plastenika i pripadajuće opreme na teritoriji opštine Šid   [embeddoc...

JAVNA PREZENTACIJA Urbanističkog projekta za urbanističko-arhitektonsku razradu lokaliteta planiranog za izgradnju Graničnog prelaza „Šid“, Opština Šid

Odeljenje za urbanizam, komunalno-stambene i imovinsko-pravne poslove Opštinske uprave opštine Šid, u skladu sa čl. 63. stav 2. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS“, br. 72,81/2009; 64/2010; 24/2011; 121/2012; 42,50,98/ 2013; 132,145/2014; 83/2018,...

OBAVEŠTENJE 09.07.

Obaveštavamo građane da će se u petak, 9. jula, izvoditi radovi na sanaciji oštećenja kolovoza u delu ulice Đure Kiša u Šidu, od raskrsnice sa ulicom Fruškogorska do raskrsnice sa ulicom Cara Lazara. Zbog radova saobraćaj će biti privremeno obustavljen u pomenutom delu...