Izaberite stranicu

ВЕСТИ ИЗ ОПШТИНЕ

РАНИ ЈАВНИ УВИД у Елаборат Плана детаљне регулације радне зоне са приступном саобраћајницом у КО Адашевци

Одељење за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове Општинске управе општине Шид, на основу члана 45a. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72, 81/09; 64/10; 24/11; 121/12; 42, 50, 98/13; 132, 145/14; 83/18; 31,37/19; 9/20) и члана...

ЈАВНA ПРЕЗЕНТАЦИЈA Урбанистичког пројекта за урбанистичко – архитектонску разраду локалитета планираног за изградњу објекта за смештај пољопривредних производа и механизације на кат. парц. бр. 1986/1 и 1986/2 КО Гибарац

Одељење за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове Општинске управе општине Шид, у складу са чл. 63. став 2. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72,81/2009; 64/2010; 24/2011; 121/2012; 42,50,98/ 2013; 132,145/2014; 83/2018,...

СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ШИД 31.08.2022.

ОДЛУКА  О МАКСИМАЛНОМ БРОЈУ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ У ОРГАНИЗАЦИОНИМ ОБЛИЦИМА ОПШТИНЕ ШИД РЕШЕЊЕ О ИЗБОРУ ЧЛАНА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА - ДРАГАНА СВИТЛИЦА РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ ШИД - КАТАРИНА МИТРОВИЋ РЕШЕЊЕ О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКУ...

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ТРОШКОВА ПРЕВОЗА УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА У ШКОЛСКОЈ 2022/2023. ГОДИНИ

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ТРОШКОВА ПРЕВОЗА УЧЕНИКА ЗАХТЕВ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ТРОШКОВА ПРЕВОЗА - 20% ЗАХТЕВ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ТРОШКОВА ПРЕВОЗА - 50%

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ЈЕДНОГ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ ШИД

РЕПУБЛИКА СРБИЈААП ВОЈВОДИНАОПШТИНА ШИДОПШТИНСКА УПРАВАНАЧЕЛНИКБрој: 111-11/IV-07Датум: 18.8.2022. годинеШид На основу члана 4. и 94. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и jeдиницама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 21/2016 и 113/2017,...

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОЦЕДУРИ, ВРЕМЕНУ, НАЧИНУ И УСЛОВИМА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА КУПОВИНУ СТАНА ЗА ЛОКАЦИЈЕ КРАЉЕВО, КРАГУЈЕВАЦ, СРЕМСКА МИТРОВИЦА И ВРАЊЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОЦЕДУРИ, ВРЕМЕНУ, НАЧИНУ И УСЛОВИМА О УСЛОВИМА ПОДНОШЕЊА ПРИЈАВЕ ОБРАЗАЦ ПРИЈАВЕ ИЗЈАВА ЗА ПОДНОСИОЦЕ КОЈИ ИМАЈУ НЕОДГОВАРАЈУЋУ СТАМБЕНУ ЈЕДИНИЦУ НЕОПХОДНА...

ТРЕТМАН СУЗБИЈАЊА КОМАРАЦА

Oбавештавамо Вас да ће се у уторак, 16.августа 2022. године, у периоду од 19.00 до 22.00 часова вршити третман сузбијања одраслих комараца на територији општине Шид. Третман ће бити изведен уређајима из ваздуха, препаратом Neopirox lambda 2.0 на бази ламбдацихалотрина...