Izaberite stranicu
Info:
  • No News Found

VESTI IZ OPŠTINE

OGLAS DAVANJE U ZAKUP I NA KORIŠĆENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI U OPŠTINI ŠID

OGLAS DAVANJE U ZAKUP I NA KORIŠĆENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI U OPŠTINI ŠIDPreuzmi

REFERENDUM 16.1.2022. – Kontakt telefoni za prijavu glasanja van biračkog mesta

Obaveštavaju se građani opštine Šid da prijavu za glasanje van glasačkog mesta na predstojećem republičkom referendumu koji će se održati u nedelju, 16. januara 2022. godine, mogu izvršiti na sledeće brojeve telefona: 064/8384391 i 064/8795030. Naglašavamo da van...

IZVEŠTAJ SA JAVNE RASPRAVE POVODOM NACRTA ODLUKE O BUDŽETU OPŠTINE ŠID ZA 2022. GODINU

IZVEŠTAJ SA JAVNE RASPRAVE    POVODOM NACRTA  ODLUKE O BUDŽETU OPŠTINEŠID ZA 2022. GODINUPreuzmi

SAOPŠTENJE

Obaveštavamo građane da su sve ulice i putni pravci na teritoriji opštine Šid prohodni i u funkciji. Odsek za inspekcijske i komunalne poslove opštine Šid podseća pravna lica, privredne subjekte i građane da su odgovorni za uklanjanje snega i leda sa trotoara, prilaznih...

OBAVEŠTENJE O PREDSTOJEĆEM REFERENDUMU

OBAVEŠTENJE Preuzmi OBAVEŠTENJE Preuzmi OBAVJEST Preuzmi OZNÁMENIE Preuzmi OBVISCENЄ...

REŠENJE O UTVRĐIVANJU PROSEČNIH CENA KVADRATNOG METRA NEPOKRETNOSTI ZA UTVRĐIVANJE POREZA NA IMOVINU U 2022. GODINI NA TERITORIJI OPŠTINE ŠID

REŠENJE O UTVRĐIVANJU PROSEČNIH CENA KVADRATNOG METRA NEPOKRETNOSTI ZA UTVRĐIVANJE POREZA NA IMOVINU U 2022. GODINI NA TERITORIJI OPŠTINE ŠIDPreuzmi

JAVNA PREZENTACIJA URBANISTIČKOG PROJEKATA ZA URBANISTIČKO ARHITEKTONSKU RAZRADU ZA IZGRADNJU SOLARNE ELEKTRANE I POLJOPRIVREDNOG OBJEKTA na kat. parcelama br. 1610, 1611, 1612, 1613, 1614, 1615 i 1616 u KO Gibarac

Odeljenje za urbanizam, komunalno-stambene i imovinsko-pravne poslove Opštinske uprave opštine Šid, u skladu sa čl. 63. stav 2. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS“, br. 72,81/2009; 64/2010; 24/2011; 121/2012; 42,50,98/ 2013; 132,145/2014; 83/2018,...

ODLUKA O ORGANIZOVANJU JAVNE RASPRAVE O NACRTU ODLUKE O BUDŽETU OPŠTINE ŠID ZA 2022.GODINU

ODLUKA O ORGANIZOVANJU JAVNE RASPRAVE O NACRTU ODLUKE O BUDŽETU OPŠTINE ŠID ZA 2022.GODPreuzmi NACRT ODLUKE O BUDŽETU ZA 2022. godinuPreuzmi