Izaberite stranicu

ЈАВНИ ПОЗИВ – СИСТЕМАТСКА ЗАМЈЕНА/УСПОСТАВА ЗЕМЉИШНЕ КЊИГЕ ПО ПОДАЦИМА НОВОГ КАТАСТАРСКОГ ПРЕМЈЕРА

Обавјештавају се грађани и правна лица да су на дијелу подручја Федерације Босне и Херцеговине покренуте активности на припреми података и изради документације за систематску замјену/успоставу земљишне књиге по подацима новог катастарског премјера. Наведене...

ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ШИДА

Одељење за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове Општинске управе општине Шид, на основу чл. 51б. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72,81/09; 64/10; 24/11; 121/12; 42,50,98/13; 132,145/14; 83/18; 31,37/19; 9/20), оглашава Ј А...