Izaberite stranicu

ВЕСТИ ИЗ ОПШТИНЕ

ОГЛАС o отуђењу непокретности на кат. парцели бр. 2400/5 у К.О. Шид из јавне својине општине Шид

ОГЛАС О ОТУЂЕЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ НА КАТАСТАРСКОЈ ПАРЦЕЛИ БР. 2004/5

ОГЛАС o отуђењу непокретности на кат. парцелама бр. 146 и 147 у К.О. Ђипша из јавне својине општине Шид

ОГЛАС О ОТУЂЕЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ НА КАТАСТАРСКОЈ ПАРЦЕЛИ БР. 146 И 147

КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ПРОИЗВОДЊЕ МЕДИЈСКИХ САДРЖАЈА У 2023. ГОДИНИ

КОНКУРС ОДЛУКА О РАСПИСИВАЊУ КОНКУРСА ОБРАЗАЦ 1 - БУЏЕТ ПРОЈЕКТА ОБРАЗАЦ 1 - ПРИЈАВА ЗА ПРОЈЕКТНО СУФИНАНСИРАЊЕ ОБРАЗАЦ 2 - ФИНАНСИСКИ ДЕО ИЗВЕШТАЈА ОБРАЗАЦ 2 -НАРАТИВНИ И ФИНАНСИЈСКИ...

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА РАДИ СУФИНАНСИРАЊА ПРОЈЕКАТА ЦРКАВА И ВЕРСКИХ ЗАЈЕДНИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ШИД

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА РАДИ СУФИНАНСИРАЊА ПРОЈЕКАТА ЦРКАВА И ВЕРСКИХ ЗАЈЕДНИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ШИД ОБРАЗАЦ ПРИЈАВЕ

ЈАВНИ КОНКУРС за попуњавање извршилачких радних места у Општинској управи општи

РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА ОПШТИНА ШИД ОПШТИНСКА УПРАВА НАЧЕЛНИК Број: 111-5/IV-07 Дана: 6.3.2023. године             На основу члана 4. и 94. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и...

ОГЛАС ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ ШИД

ОГЛАС ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ ШИД

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ШИД ЗА ПРОГРАМЕ И ПРОЈЕКТЕ У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ КОЈИ СУ ОД ЗНАЧАЈА ЗА ОПШТИНУ ШИД ЗА 2023. ГОДИНУ

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ШИД У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ 2023. ОБРАЗАЦ ЗА ПРИЈАВУ